Enerji tasarrufu noktası ve yönetimi

Sorun nedir?


– En büyük ve kaçınılmaz gider kalemlerinden biri olan elektrik tüketimindeki verimliliği, daha doğrusu verimsizliği ölçmek mümkün değildir.

– Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Fatura; İlgili firmanın sayaç bilgilerinden oluştuğu için; Faturanın doğruluğunu tespit etmek yani gerçek tüketimi enerji faturası ile karşılaştırmak mümkün değildir.

– Elektrik Dağıtım Şirketlerinden alınan faturada yer alan tüm değerler ilgili döneme ait toplam bilgi içerdiğinden herhangi bir alt detay vermemektedir.

– Tasarruf politikası oluşturabilecek hiçbir bilgi yoktur.

 

Çözüme Nasıl Yardımcı Olur?


– Aşırı enerji tüketimine neden olan Aydınlatma, Priz ve Klima vb. enerji gruplarını ayrı ayrı izlemek için enerji ölçüm cihazlarıyla entegre olur.

– Enerji ölçüm cihazlarından alınan bilgiler düzenli olarak izlenir ve raporlanır.

– Ölçüm noktaları belirlenen norm / kritik enerji tüketim seviyelerine yaklaştığında veya aştığında sistem ilgili taraflara bildirim gönderir, kural motoru tarafından tanımlanan aksiyonlar alınır.

– Gereksiz enerji tüketen cihazlar ve kullanım saatleri belirlendikten sonra, yönetim modüllerinin entegrasyonu ile yazılım tarafından otomatik yönetim işlemleri gerçekleştirilir.